Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en niet op websites waar via deze site naar verwezen wordt, zoals naar Oranje Casino. Wij verzamelen via deze website persoonsgegevens met een privacygevoelig karakter. Bij het verzamelen van gegevens wordt een zorgvuldige omgang nagestreefd en de gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en bovendien beveiligd. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens als wij persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring biedt onder meer inzicht welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel dat dient.

Verwerking persoonsgegevens
Bepaalde gegevens worden achtergelaten als u van onze diensten op deze website gebruikmaakt en daar kunnen persoonsgegevens onder vallen. Deze worden alleen geregistreerd, bewaard en gebruikt als u degene bent geweest die de persoonsgegevens heeft ingevuld. Bijvoorbeeld door u aan te melden voor een nieuwsbrief of door contact op te nemen via het contactformulier. De website biedt informatie over Oranje Casino en is als zodanig bedoeld voor gebruik door particulieren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is niet van toepassing op bedrijven. Indien u gegevens invult, dan zijn dat met name gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres.

Nieuwsbrief en contactformulier
Mocht u zich willen aanmelden voor de nieuwsbrief met actuele informatie over Oranje Casino, dan dient u daarvoor enkele gegevens in te vullen. U e-mailadres zal alleen in de lijst met abonnees worden opgenomen indien u daartoe expliciet toestemming voor geeft. Bij ontvangst van de nieuwsbrief wordt altijd de gelegenheid geboden om u af te melden via een link. Bij het invullen van een contactformulier wordt er eveneens om persoonlijke gegevens gevraagd. Als wij het contactformulier hebben ontvangen, dan worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is. Doorgaans worden gegevens verzameld als naam, adres en woonplaats en het e-mailadres. Als contact met u wordt opgenomen voor commerciële doeleinden, dan zal altijd de mogelijkheid worden geboden om u daarvoor af te melden. Indien er locatiegegevens verzameld worden, dan zal dit alleen gebeuren en mogelijk zijn als u daarvoor toestemming verstrekt.

Registratie voor diensten
Het kan voorkomen dat bij het gebruikmaken van diensten op deze website gevraagd wordt om een registratie. Dat biedt voordelen voor u, want als u dan een volgende keer weer de website bezoekt, dan hoeft u niet opnieuw de gegevens in te vullen. De gegevens die u achterlaat op onze website worden niet aan andere partijen ter beschikking gesteld. Daarop geldt wel een uitzondering, bijvoorbeeld als er sprake is van een wettelijke verplichting. Ook als er sprake is van fraude of misbruik van deze website of een poging daartoe behouden wij ons het recht voor om de persoonsgegevens te verstrekken aan de autoriteiten die daartoe bevoegd zijn. Bij de registratie van gegevens gaat het doorgaans om uw e-mailadres en naam, adres en woonplaats.

Maatregelen ter beveiliging
Uiteraard beschermen wij uw persoonsgegevens door daartoe treffende beveiligingsmaatregelen te nemen. Op die manier wordt mogelijk misbruik van uw gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens voorkomen. Bij het gebruik van social media buttons die op deze website beschikbaat zijn geldt dat er sprake is van een ander privacybeleid dat door de andere partij wordt gehanteerd. Uw persoonsgegevens kunnen door de andere partij van een van de social media buttons worden verzameld.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van andere partijen, waar u via links of advertenties op deze website terecht kunt komen. Als u bijvoorbeeld via deze website een bezoek brengt aan Oranje Casino dan kunt u op die website de geldende privacyverklaring nalezen. Dat raden wij ook altijd aan, zodat u weet waar u aan toe bent.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst veranderingen ondergaat. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen toe te passen. Wilt u altijd op de hoogte te zijn van de meest actuele versie, dan is het raadzaam om bij ieder bezoek de privacyverklaring weer door te nemen om na te gaan of er inderdaad wijzigingen zijn opgetreden. Bij vragen of voor meer informatie over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen.