Goede doelen

Het Oranje Casino steunt goede doelen en doet dat door ieder jaar een deel van de winst aan een aantal geselecteerde doelen ter beschikking te stellen. Er is daarvoor in het verleden een speciaal motto bedacht onder de noemer ‘U speelt, wij schenken’. Spelers die voor geld gokken dragen op deze wijze ook een steentje bij aan een goed doel. Bovendien kunnen spelers een extra bijdrage leveren door de gespaarde bonuspunten aan een goed doel te schenken.
goede doelen
Stichting Stop Kindermisbruik
De stichting Stop Kindermisbruik is een van de goede doelen van het Oranje Casino en streeft naar een wereld zonder kinderhandel en misbruik van kinderen. De stichting is betrokken bij grensverleggende initiatieven en steunt organisaties die zich inzetten om onder meer kinderen uit bordelen te krijgen en nieuwe mogelijkheden om opvanghuizen voor geredde kinderen rendabeler te maken. Daarmee wordt onder meer bedoeld het verhogen van de kwaliteit van de opvang van de misbruikte kinderen.

KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is al vele jaren een van de goede doelen, waar het Oranje Casino bij betrokken is. De KNRM heeft als taak om mensen te redden die in zee of in de binnenwateren in de problemen zijn gekomen. Ieder jaar varen de reddingsboten ongeveer 1.500 keer uit om daarbij ongeveer 3.000 mensen uit een benarde situatie te redden. De KNRM heeft vanaf het moment van oprichting ervoor gekozen om als organisatie zonder subsidies het werk te verrichten. Er zijn vele medewerkers die op vrijwillige basis een steentje bijdragen en inkomsten worden onder meer ontvangen via donateurs en schenkingen.

2013 06 12 Oranje Casino gift

Gesponsorde reddingsboot voor het KNRM
In 2010 heeft het Oranje Casino het KNRM een reddingsboot geschonken en een aantal jaren later werd daar een tweede reddingsboot aan toegevoegd. Het voorproefje daarop kreeg vorm door een cheque met een waarde van 225.000 euro te overhandigen aan directeur Roemer Bogaard.

Steun voor het goede doel
Spelers van het Oranje Casino worden op een actieve manier betrokken bij de goede doelen die ondersteund worden. Zo hebben spelers zelf invloed op waar het meeste geld naartoe moet gaan. Het is in de casinowereld een uniek concept en je bepaalt zelf welk doel je steunt door je punten te schenken. Je kunt na het inloggen via de lobby zien hoeveel  punten je al gespaard hebt en meteen een schenking doen aan een goed doel.